Bilder från stugan 2011

Det var en snörik och lång vinter. Julrosorna kom med
mängder av knoppar redan i november 2010. Några hann
blomma innan snön kom och begravde dem.

November 2010 - Mars 2011

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Startsidan